Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:110

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:110
Målnummer
B3468-08
Avgörandedatum
2009-03-11
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Olaga hot

Påföljd: Fängelse 1 månad

Utvisning: Ej utvisning (tingsrätten: 10 år)

Hovrätten finner i frågan om utvisning att brottsligheten inte är så allvarlig att den utgör skäl att utvisa D (medborgare i Turkiet). Han är inte tidigare dömd för något brott och vad som framförts om att han i framtiden kan komma att begå brott mot målsägandena är inte tillräckligt för bifall till utvisningsyrkandet.