Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:111

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:111
Målnummer
B1437-09
Avgörandedatum
2009-03-18
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Rån

Påföljd: Fängelse 1 år

Utvisning: 5 år