Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:119

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:119
Målnummer
B2025-09
Avgörandedatum
2009-05-18
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och stöld

Påföljd: Fängelse 3 år

Utvisning: 10 år