Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:128

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:128
Målnummer
B2307-09
Avgörandedatum
2009-06-25
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grovt narkotikabrott (G, M och S), narkotikabrott (M) och vapenbrott (S)

Påföljd: Fängelse 5 år (G); fängelse 4 år (M); fängelse 5 år 6 månader (S)

Utvisning: 15 år (G och S); 10 år (M)