Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:129

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:129
Målnummer
B2569-09
Avgörandedatum
2009-06-25
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling

Påföljd: Fängelse 10 år

Utvisning: Utan tidsbegränsning