Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:138

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:138
Målnummer
B3121-09
Avgörandedatum
2009-08-24
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Koppleri

Påföljd: Fängelse 5 månader

Utvisning: 5 år