Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:146

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:146
Målnummer
B3554-09
Avgörandedatum
2009-09-24
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grovt bedrägeri

Påföljd: Fängelse 1 år (tingsrätten: 1 år 6 månader)

Utvisning: 5 år (tingsrätten: 10 år)

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att O (medborgare i Rumänien) har varit delaktig i en organiserad brottslighet och att detta ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Straffvärdet är emellertid enligt hovrättens mening något lägre än vad tingsrätten kommit fram till och uppgår till fängelse 1 år. Med hänsyn till straffvärdet ska tiden för återreseförbudet begränsas till 5 år.