Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:98

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:98
Målnummer
B5009-08
Avgörandedatum
2009-01-20
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grovt narkotikabrott

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader

Utvisning: 10 år