Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:107

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:107
Målnummer
B3844-09
Avgörandedatum
2010-02-17
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Alternativstraff: 9 månader

Av utredningen framgår att J mindre än två månader efter den nu överklagade domen dömdes för stöld och narkotikabrott till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Alternativstraffet bestämdes till fängelse tre månader. Domen har vunnit laga kraft.

J verkställer för närvarande skyddstillsynen och befinner sig på ett familjehem. Frivården har upplyst att hon sköter behandlingen enligt planen. Det får antas att den utdömda skyddstillsynen kan bidra till att hon avhåller sig från fortsatt brottslighet. Det finns inte något hinder mot att skyddstillsynen får omfatta även de nu aktuella brotten. Det alternativa fängelsestraffet bör i det sammanhanget höjas. Med hänsyn till att tingsrätten i den senare domen vid straffmätningen även beaktat brottsligheten i den nu överklagade domen ska det alternativa fängelsestraffet för den samlade brottsligheten bestämmas till 9 månader.