Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:131

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:131
Målnummer
B1042-10
Avgörandedatum
2010-04-19
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grovt rattfylleri och grov olovlig körning

Alternativstraff: 3 månader

Kriminalvården har – mot bakgrund av den planerade totala behandlingstiden om ett år två månader som anges i behandlingsplanen – tillagt att behandlingen ska genomföras på så sätt att J dels under den inledande tioveckorsperioden ska delta i dagbehandling på heltid måndag-fredag, dels under ett års tid därefter ska delta vid behandlingstillfällen under en halv dag varje vecka.

Den brottslighet som J nu döms för har ett tydligt samband med hans alkoholmissbruk. Den framlagda behandlingsplanen är förhållandevis ingripande och omfattar en vård som framstår som lämplig för att komma till rätta med J:s missbruk och den därmed sammanhängande kriminaliteten. Det finns därför anledning att anta att den av Kriminalvården föreslagna påföljden kan bidra till att J avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Vid prövning enligt 30 kap. 4 och 9 §§ brottsbalken anser hovrätten att det finns förutsättningar att bestämma påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Det s.k. alternativstraffet bör motsvara den samlade brottslighetens straffvärde.