Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:141

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:141
Målnummer
B1896-10
Avgörandedatum
2010-05-17
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grovt rån

Alternativstraff: 2 år

Det grova rånets art och straffvärde talar starkt för att påföljden även beträffande S ska bestämmas till fängelse. Mot fängelse talar främst S:s ålder. Han begick det grova rånet när han nyss fyllt 18 år och han är inte tidigare dömd för brott. Enligt hovrättens mening saknas anledning till annat antagande än att S:s drogmissbruk har bidragit till hans brottslighet. Han är i behov av vård och planen innehåller en omfattande behandling. Det finns även rimliga utsikter för att behandlingen ska bli framgångsrik. Den föreslagna påföljden får – med beaktande även av att S har varit frihetsberövad i målet under fyra månader – anses tillräckligt ingripande. Hovrätten anser vid en samlad bedömning att påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn med den föreslagna behandlingsplanen.