Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:147

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:147
Målnummer
B2260-10
Avgörandedatum
2010-06-08
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Tillgrepp av fortskaffningsmedel m.m.

Fängelse: 5 månader

Hovrätten har inhämtat ett yttrande från Kriminalvården, som har tagit fram en särskild behandlingsplan. Av yttrandet framgår att bl.a. behandlingstiden uppgår till tre månader och avser vistelse på Ollestad-Friab motivations- och utredningshem.

Straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar fängelse fem månader. Som tingsrätten angett utgör S:s återfall skäl för fängelse. Den föreslagna behandlingsplanen avser endast en kort tid och det kan ifrågasättas om den kan medföra något varaktigt resultat i S:s fall. Det senaste försöket med behandlingsplan avbröts efter cirka en månad. Hovrätten anser, i likhet med tingsrätten, att påföljden ska bestämmas till fängelse och att den villkorligt medgivna friheten ska förverkas helt.