Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:166

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:166
Målnummer
B3014-10
Avgörandedatum
2010-07-30
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Alternativstraff: 1 år 6 månader

Av den uppgjorda planen framgår att den planerade behandlingstiden uppgår till 18 månader. Under de inledande tre månaderna ska J vistas på Friab Ollestad Utrednings och Motivationshem och där delta i miljöterapeutisk motivationshöjande dagverksamhet samt neuropsykiatrisk utredning. Under denna period ska även det lämpligaste alternativet för fortsatt vård vid institution eller familjehem under resterande behandlingstid utredas. Behandlingsplanens utformning innebär således att det i dagsläget finns en osäkerhet om behandlingens innehåll. Vid en samlad bedömning anser hovrätten dock att behandlingsplanen utifrån behandlingens längd och det faktum att det är klarlagt att det är fråga om institutionsvård eller vård i familjehem kan anses tillräckligt ingripande för att kunna ersätta det fängelsestraff som annars skulle ha ådömts J. Påföljden ska därför bestämmas till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.