Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:182

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:182
Målnummer
B1651-10
Avgörandedatum
2010-09-24
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Försök till våldtäkt

Fängelse: 1 år 3 månader