Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:185

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:185
Målnummer
B3450-10
Avgörandedatum
2010-10-05
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Mened m.m.

Alternativstraff: 1 år 4 månader