Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:193

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:193
Målnummer
B2934-10
Avgörandedatum
2010-11-22
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grovt vapenbrott m.m.

Alternativstraff: 10 månader