Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:197

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:197
Målnummer
B3600-10
Avgörandedatum
2010-12-06
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grovt vapenbrott och häleri

Fängelse: 21 dagar enligt 28 kap. 3 § brottsbalken (och skyddstillsyn)

I hovrätten har ett kompletterande yttrande inhämtats från Kriminalvården. I yttrande föreslås att O döms till kontraktsvård. Den föreslagna behandlingen är utformad på i huvudsak samma sätt som det PRISM-program som O ska genomgå enligt den särskilda föreskriften i tingsrättens dom. Det är uppenbart att O är i behov av stöd och hjälp för att komma bort från sitt missbruk. Den föreslagna behandlingen, tillsammans med pågående och planerade insatser inom socialtjänsten, kan antas bidra till detta. Hovrätten anser dock att det grova vapenbrottet är av sådan art att skyddstillsynen bör förenas med ett kortare fängelsestraff. Den samlade brottslighetens straffvärde är inte högre än att fängelsestraffets längd kan stanna vid 21 dagar. Vid denna bedömning har hovrätten beaktat att O endast är 19 år gammal. Eftersom O varit berövad friheten under 19 dagar bör straffet anses helt verkställt.