Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:200

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:200
Målnummer
4377-10
Avgörandedatum
2010-12-29
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Rån m.m.

Fängelse: 1 år 6 månader

I hovrätten har ett kompletterande yttrande från Kriminalvården inhämtats. I yttrandet föreslås att påföljden för R (född 1991) bestäms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Den föreslagna behandlingsplanen omfattar en total behandlingstid om ett år och en övervakningstid om ett år och sex månader. Vidare framgår att behandlingen de första tre månaderna ska äga rum på ett behandlingshem och att utslussning därefter ska ske till familjehem.

De brott som R nu döms för har ett högt sammanlagt straffvärde. Det fullbordade rånet har ett straffvärde som klart överstiger minimistraffet för rån. Som tingsrätten anfört ska R:s ålder vid gärningarna beaktas i mildrande riktning medan hans snara återfall i likartad allvarlig brottslighet ska beaktas i skärpande riktning. Enligt hovrättens mening är den föreslagna behandlingen inte tillräckligt ingripande för att utgöra ett alternativ till en fängelsepåföljd. Även hovrätten anser därmed att påföljden ska bestämmas till fängelse. Det finns inte skäl att ändra vad tingsrätten har bestämt ifråga om fängelsestraffets längd.