Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:97

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:97
Målnummer
B2806-09
Avgörandedatum
2010-01-21
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel

Alternativstraff: 2 månader