Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:170

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:170
Målnummer
B53-93
Avgörandedatum
1993-02-09
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 5 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: R.W. dömdes den 20 november 1990 för grov misshandel, skadegörelse och hot mot tjänsteman till fängelse två år. Han frigavs villkorligt den 10 september 1991 med en återstående strafftid om ett år. Prövotiden skulle utgå den 10 september 1992. Han dömdes därefter den 22 januari 1992 för rattfylleri och olovlig körning, varvid tidigare ådömt fängelsestraff fick avse de nya brotten. Prövotiden förlängdes med sex månader. Den 6 maj 1992 dömdes han på nytt för förskingring, olovlig körning och rattfylleri, varvid tidigare ådömt fängelsestraff skulle avse de nya brotten.

Den nya domen: R.W. dömdes för

1. (misshandel) R.W. har den 30 november 1992 misshandlat Å.N. i Systembolagets lokaler i Tomelilla genom att kasta en insamlingsbössa i ansiktet på honom. Misshandeln har förorsakat Å.N. skada på glasögonen, smärta, kraftigt blodflöde och sårskada vid vänster ögonbryn, vilket fått sys ihop med två stygn.

2. (stöld) R.W. har natten till den 1 december 1992 förövat inbrott i en frisörsalong i Tomelilla och i denna olovligen tagit och tillägnat sig växelkassa, sparbössor, en färg-TV med video samt saxar.

3. (falsk tillvitelse) Sedan R.W. delgivits misstanke om under p 2 angivna stöld har han vid polisförhör i Simrishamn den 1 december 1992 förnekat gärningen och i stället sanningslöst påstått att det varit A.L. som förövat inbrottsstölden.

Påföljd: fängelse sex månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid av sex månader förverkad.