Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:172

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:172
Målnummer
B87-93
Avgörandedatum
1993-02-09
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 7 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: P.B. dömdes den 31 januari 1991 för grov misshandel till fängelse ett år. Han dömdes vidare den 29 april 1991 för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, försök till sådant brott, försök till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, olaga hot och stöld till fängelse ett år sex månader. Dessutom förklarades tidigare villkorligt medgiven frihet till en tid av tolv månader förverkad. Han blev villkorligt frigiven den 5 november 1992 med en återstående strafftid om ett år nio månader.

Den nya domen: P.B. dömdes för

(försök till stöld) P.B. har i Malmö natten till den 18 december 1992 i stöldavsikt obehörigen berett sig tillträde till en fotofirmas lokaler. Något tillgreppsbrott har ej fullbordats enär P.B. greps på platsen.

Påföljd: fängelse tre månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid av sex månader förverkad.