Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:175

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:175
Målnummer
B91-93
Avgörandedatum
1993-02-18
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 10 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: J.P. dömdes den 9 oktober 1991 för snatteri, rån (två fall), olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott och brott mot knivlagen till fängelse två år varjämte villkorligt medgiven frihet om fem månader femton dagar förklarades förverkad. Han frigavs villkorligt den 12 december 1992 med en återstående strafftid om ett år två månader tjugotre dagar.

Den nya domen: J.P. dömdes för

(stöld) J.P. har på natten till den 17 december 1992 medelst inbrott berett sig tillträde till en frisersalong i Ystad där han olovligen med tillägnelseuppsåt tagit en kassalåda innehållande 762 kr i kontanter.

Påföljd: fängelse fyra månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid av nio månader förverkad.