Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:184

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:184
Målnummer
B1285-92
Avgörandedatum
1993-03-31
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 19 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: P.J. dömdes den 17 maj 1991 för bl.a stöld till fängelse tre månader. Vidare dömdes han den 4 september 1991 för bl.a. stöld till fängelse tre månader. Från dessa fängelsestraff blev han villkorligt frigiven den 17 november 1991 med en återstående strafftid om tre månader.

Den nya domen: P.J. dömdes för

1. (rattfylleri) P.J. har den 21 december 1991 omkring kl 22.25 fört en personbil i Trelleborg efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrtationen i hans blod under eller efter färden uppgått till 1,07 promille.

2. (olaga innehav av kniv) P.J. har den 21 december 1991 på allmän plats i Trelleborg, trots att det inte kan anses ha varit befogat, innehaft en kniv ägnad att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

3. (misshandel) P.J. har den 22 december 1991 omkring kl 02.00 i Trelleborg misshandlat H.A. genom att tilldela honom ett slag i ansiktet med öppen hand, slå honom i bakhuvudet med en kasse med flaskor samt, sedan J.A. på grund av slaget i bakhuvudet fallit till marken, sparka honom i bröstet och på det vänstra låret. Av misshandeln har förutom smärtor uppkommit ett mindre sår i bakhuvudet.

4. (misshandel) P.J. och annan har den 18 januari 1992 omkring kl 00.30 gemensamt och i samråd på en restaurang i Falsterbo mishandlat L.E. genom att tilldela denne ett flertal slag mot huvudet. Till följd härav har smärta, svullnader och blödningar uppkommit.

5. (försök til stöld) P.J. och annan har den 16 mars 1992 omkring kl. 02.00 i avsikt att stjäla tillsammans och i samråd försökt att medelst inbrott bereda sig tillträde till en butik i Trelleborg. Sedan de genom inbrott kommit in i ett ventilutrymme på byggnadens tak har försöket avbrutits på grund av att de inte lyckats forcera ett galler.

6. (stöld) P.J. har den 19 september 1992 omkring kl 01.00 ombord på en färja under gång fårn Sassnitz  till Trelleborg genom inbrott berett sig tilltärde till färjans servicebutik där han stulit videoband och parfym till ettt värde av 1 146 kr.

Påföljd: fängelse sex månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.

Skäl: Jämte fängelsestraffet bör – med hänsyn till det snara återfallet i brott dels till att den tidigare och den nya brottsligheten är delvis likartade – villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad.