Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:189

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:189
Målnummer
B545-93
Avgörandedatum
1993-07-06
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 24 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: L.N. dömdes den 3 mars 1986 för mord till fängelse tio år. Han frigavs villkorligt den 11 juli 1992 med en återstående strafftid om tre år fyra månader.

Den nya domen: L.N. dömdes för

(grov misshandel) L.N. har den 25 mars 1993 i en bostadslägenhet i Helsingborg uppsåtligen vridit om halslinningen på K.W:s tröja, lyft upp henne och tilldelat henne i vart fall tre kraftiga knytnävsslag i ansiktet varav följt bl.al dubbelsidigt brott å underkäken och kraftiga missfärgningar med svullnader i ansiktet.

Påföljd: fängelse två år. Villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad till en tid av två år sex månader.

Skäl: Skäl att underlåta förverkande av villkorligt medgiven frihet föreligger inte. Återfallet avser ett allvarligt våldsbrott och har skett relativt tidigt under prövotiden för den villkorligt medgivna friheten. Förverkandet bör dock inte avse straffåterstoden i dess helhet.