Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:195

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:195
Målnummer
B959-93
Avgörandedatum
1993-10-11
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 30 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: R.O. dömdes senast den 29 december 1992 till fängelse åtta månader för stöld och förberedelse till grov stöld varvid en villkorligt medgiven frihet även förklarades förverkad. R.O. blev villkorligt frigiven den 8 juli 1993 med en återstående strafftid om sex månader tjugotre dagar.

Den nya domen: R.O. dömdes för

1. (försök till stöld) R.O. har den 15 juli 1993 på en parkeringsplats i Malmö i avsikt att stjäla försökt att genom inbrott bereda sig tillträde till en personbil. Gärningen har avbrutits genom ingripande av väktare. Fara för dess fullbordan har dock förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2. (våldsamt motstånd) R.O. har vid samma tillfälle, då han gripits av bl.a. en väktare försökt att komma loss genom att fäkta med händer och ben samt slingra sig med kroppen.

3. (hot mot tjänsteman) R.O. har vid samma tillfälle hotat att förgripa sig med våld mot en väktare såsom hämnd för dennes gripande av R.O. Därvid har R.O. yttrat "jag  vet vem du är och jag vet hur jag skall få tag på dig",  "jag  skall ge dig" och  "det  är bäst du är rädd".

4. (narkotikabrott, ringa, och dopingbrott, ringa) R.O. har den 22 juli 1993 i Malmö olovligen innehaft 1,86 gram amfetamin och en tablett Flunitrazepam, vilket är narkotika samt fyra ampuller Sustanon, vilket är ett dopingmedel.

5. (olovlig körning) R.O. förde den 22 juli 1993 omkring kl 07.40 personbil i Malmö utan att vara berättigad till det.

6. (försök till stöld) R.O. har den 28 juli 1993 i avsikt att stjäla försökt att genom inbrott bereda sig tillträde till ett konditori i Malmö. Gärningen har avbrutits genom ingripande av polis. Fara för brottets fullbordan har förelegat.

Påföljd: fängelse fyra månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.