Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:202

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:202
Målnummer
B1129-93
Avgörandedatum
1993-11-23
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 37 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: H.K. dömdes den 13 april 1993 för stöld, narkotikabrott och brott mot knivförbudslagen till fängelse sju månader, varvid den tidigare villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad. Verkställigheten påbörjades den 19 maj och han blev villkorligt frigiven den 28 juli 1993 med en återstående strafftid om sex månader.

Den nya domen: H.K. dömdes för

1. (misshandel) H.K. har den 30 november 1992 misshandlat K.B. i hennes bostad i Landskrona. H.K. har därvid tilldelat K.B. ett knytnävsslag som träffat i ansiktet med bl.a. tandskador som följd.

2. (brott mot knivlagen) H.K. har den 6 december 1992 på allmän plats i Landskrona, trots att det inte kan anses ha varit befogat, innehaft en kniv att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

3. (olovlig körning, grovt brott) H.K. har den 10 december 1992 fört personbil i Landskrona utan att vara därtill berättigad. H.K. har tidigare dömts för ensartad brottslighet.

4. (olovlig körning, grovt brott) H.K. har den 17 december 1992 fört personbil i Landskrona utan att vara därtill berättigad. H.K. har tidigare dömts för enahanda brott.

5. (narkotikabrott, ringa) H.K. har den 17 december 1992 i Landskrona olovligen innehaft omkring 0,2 gram amfetamin.

6. (stöld) H.K. har den 13 december 1992 ensam eller tillsammans med annan person efter inbrott i ett fritidshus i Laröd stulit diverse gods till okänt värde.

7. (stöld) H.K. och annan har den 17 december 1992 i sällskap och i samråd efter inbrott i ett fritidshus och ett förråd i Laröd stulit diverse gods till ett okänt värde.

8. (olovlig körning, grovt brott) H.K., som saknar körkort och som tidigare dömts för olovlig körning har natten till den 6 september 1993 framfört bil i Landskrona.

9. (stöld) H.K. och annan har natten till den 6 september 1993 gemensamt och i samråd från en personbil uppställd i Landskrona med tillägnelseuppsåt olovligen tagit cirka 10 liter bensin.

Påföljd: fängelse fyra månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad till en tid av två månader.