Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2006:115

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2006:115
Målnummer
B901-06
Avgörandedatum
2006-05-22
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: N har i juni eller juli 2005 på ett fartyg i Nordsjön genomfört en sexuell handling med M, 3 år och dotter till hans dåvarande sambo. Han har med nedhasade kalsonger stått böjd över M mellan hennes ben när hon låg på rygg med bart underliv. Hon har då hållit hans penis i sin hand medan han gjort samlagsliknande rörelser. – N dömdes även för olovligt innehav av två gevär med ammunition.

Tingsrätten: Grovt sexuellt övergrepp mot barn; Fängelse 9 månader; Kränkningsersättning 75 000 kr.