Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2006:124

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2006:124
Målnummer
B1497-06
Avgörandedatum
2006-08-16
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: O har med M, dotter till hans dåvarande sambo, 1) vid ca 10 tillfällen under tiden april 2005-mars 2006 haft oralsex med M bestående i att hon sugit på O:s penis, 2) vid ett tillfälle i december 2005 fört in flera fingrar i M:s slida och analöppning samt haft eller försökt ha vaginalt samlag med henne samt 3) vid ett tillfälle i februari 2006 fört in flera fingrar i M:s slida och analöppning samt haft eller försökt ha vaginalt samlag med henne. Vid samtliga tillfällen var M under 18 år.

Tingsrätten: Våldtäkt mot barn (i 13 fall); Fängelse 4 år 6 månader; Kränkningsersättning 400 000 kr. – O dömdes även för sexuellt tvång bestående i att vid ett tillfälle 2003 eller 2004 bl.a. ha tvingat M att klä av sig och med en mattpiskare tilldelat henne flera slag samt vridit om hennes bröstvårtor.

Hovrätten (som ogillade ett fall av våldtäkt mot barn): Kränkningsersättning 200 000 kr.

Om kränkningsersättningen anförde hovrätten följande: Den kränkning målsäganden fått utstå är allvarlig. Hovrätten finner med hänsyn till målsägandens utsatta situation och den bakomliggande förslagenhet som gjort det möjligt för O att utnyttja målsäganden att hon bör ha en högre ersättning än vad som är normalt för brottslighet av förevarande slag. Hovrätten finner emellertid med beaktande av praxis på området att den av tingsrätten bestämda ersättningen är för hög.