Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2006:134

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2006:134
Målnummer
B174-06
Avgörandedatum
2006-04-20
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: S har en natt i juni 2005 i sin bostad genomfört en sexuell handling mot M, 14 år, som sovit i samma säng som S, genom att utanpå flickans trosor med fingrarna i cirklande rörelser beröra hennes könsorgan.

Tingsrätten ogillade åtalet (som avsåg sexuellt övergrepp mot barn alternativt sexuellt ofredande).

Hovrätten (annan bevisvärdering): Sexuellt ofredande; Villkorlig dom och 50 dagsböter; Kränkningsersättning 10 000 kr.

I fråga om brottsrubriceringen anförde hovrätten: Det har varit fråga om en beröring som haft en tydlig sexuell inriktning. Beröringen har dock såvitt kunnat bedömas varit helt kortvarig och skett utanpå M:s trosor. Gärningen bör med hänsyn till dessa omständigheter bedömas som sexuellt ofredande.