Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2006:83

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2006:83
Målnummer
B168-06
Avgörandedatum
2006-02-21
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: K har i november 2005 i sin bostad genom bl.a. slag mot ansiktet och huvudet tvingat M till samlag. – K dömdes även för olaga tvång, misshandel och olaga hot mot M dagen före och efter det tilltvingade samlaget.

Tingsrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år; Utvisning; Kränkningsersättning 85 000 kr (för samtliga brott).

Hovrätten: Fängelse 2 år 3 månader; Utvisning 10 år.