Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2006:96

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2006:96
Målnummer
B2039-06
Avgörandedatum
2006-10-27
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: J har i M:s bostad under kvällen vid månadsskiftet maj/juni 2006 med våld tvingat M till samlag, såväl vaginalt som analt. Våldet har bestått i att J tryckt ned henne i sängen, bundit hennes handleder med ett skärp, dragit av hennes byxor och trosor samt mot hennes vilja tvingat henne till samlag Han har därvid dragit henne i håret, tilldelat henne knytnävsslag i ansiktet och vridit hennes fot så att en fraktur uppkommit.

Tingsrätten och hovrätten: Grov våldtäkt; Fängelse 4 år; Kränkningsersättning 90 000 kr.