Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2007:98

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2007:98
Målnummer
B238-07
Avgörandedatum
2007-03-12
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Grov misshandel.

Tingsrätten: Sluten ungdomsvård 4 månader.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 6 månader.

Hovrätten: Straffvärdet för den brottslighet som F (som fyllde 18 år tre veckor efter brottet) övertygats om överstiger väsentligt det straffvärde som tingsrätten kommit fram till. Med beaktande främst av misshandelsbrottets art finner hovrätten att påföljden bör bestämmas till sluten ungdomsvård.