Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2008:43

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2008:43
Målnummer
B944-07
Avdelning
3
Avgörandedatum
2008-02-12
Rubrik
Trots att målsägandens berättelse framstått som både trovärdig och tillförlitlig har åtal för våld och förgripelse mot tjänsteman ogillats med hänvisning till att det funnits möjlighet för polis och åklagare att säkra annan relevant bevisning, bl.a. övervakningsfilm.
Lagrum
•  35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
•  17 kap. 1 § och 2 § brottsbalken (1962:700)

Malmö tingsrätt

Åklagaren åtalade C.K. för stöld samt våld och förgripelse mot tjänsteman. De senare brotten bestod enligt gärningsbeskrivningen i att C.K. den 22 november 2006 på Casino Cosmopol i Malmö med våld förgripit sig mot ordningsvakten C.R. i dennes myndighetsutövning genom att sparka C.R. på ena handen och spotta honom i ansiktet, då han avvisat C.K. från kasinot. Åtgärderna har medfört skada eller annan olägenhet för C.R.

Tingsrätten (ordförande rådmannen Bodil Ryde) anförde i dom den 22 mars 2007 bl.a. följande.

DOMSKÄL

C.R. har hörts som målsägande i anledning av åtalet och därvid berättat följande. När C.K. kom in på kasinot såg C.R. meddetsamma att han gick ostadigt. C.R. hälsade vänligt på honom, talade om att Casino Cosmopol hade låg toleransnivå beträffande alkohol och att C.K. var lite väl berusad för att få komma in men att han var välkommen tillbaka påföljande dag. C.K. accepterade inte detta. Han förnekade att han var påverkad och förklarade att han ville komma in den dagen. C.R. upprepade vad han hade sagt och fick göra det flera gånger. Till sist tröttnade han och frågade C.K. om han kunde gå själv annars fick C.R. tvinga honom. C.K. gick en liten bit men stannade omkring en och en halv meter från C.R., vände sig om och spottade på C.R. C.R. fick spott både på halsen och mitt fram på bröstet på kläderna. Något sådant ville C.R. inte tåla och förklarade att han tänkte tillkalla polis. C.K. “hoppade till” som för att ta sats. C.R. värjde sig med händerna och träffades av en spark på handen. Det gjorde ont en stund efteråt men smärtan var över påföljande dag. Efter sparken fick C.R. hjälp av kollega med att lägga ner C.K. och belägga honom med handfängsel. – C.R. hade ett emblem på axeln, där det stod Synaco Security och en ordningsvaktsbricka på bröstet. Han förklarade också för C.K. att det var fråga om myndighetsutövning.

Närmare hörd över åtalet har C.K. uppgett följande. C.R. sade till honom att han var lite berusad. C.K. hade visserligen druckit lite men berusad var han inte och han ville gärna komma in på kasinot. Han fortsatte att prata med C.R. i kanske två minuter men förstod sedan att han inte skulle få komma in. Han blev lite arg och sade någonting om att C.R. kunde dra åt helvete med sitt kasino. C.R. svarade med att säga någonting fult om C.K:s mor. Då spottade C.K. på golvet. C.R. blev då mycket aggressiv och gav sig på C.K., som blev jätterädd. Han sade “förlåt, förlåt” och försökte rädda sig. C.R. tog tag i honom bakifrån och lade ner honom på marken. C.K. blev glad när ytterligare vakter tillkom. I samband med att han föll omkull kan hans fot ha träffat C.R. Det är möjligt att C.R. talade om att han var vakt. C.K. ångrar att han stannade kvar och diskuterade med C.R. i stället för att bara gå.

Genom C.R:s tydliga och klara berättelse finner tingsrätten styrkt att C.K. på sätt åklagaren påstått både sparkat C.R. och därvid träffat hans hand och spottat C.R. i ansiktet. Gärningarna är att bedöma på sätt åklagaren angett.

DOMSLUT

Tingsrätten biföll åtalet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

C.K. överklagade domen och yrkade bl.a. att hovrätten skulle ogilla åtalet för våld respektive förgripelse mot tjänsteman. Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Roberth Nordh och Ulla Wallén, referent, hovrättsassessorn Annika Friberg samt två nämndemän) anförde i dom den 12 februari 2008 följande.

DOMSKÄL

Beträffande åtalet för våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman den 22 november 2006 har C.K. och C.R. hörts på nytt i hovrätten och därvid i allt väsentligt berättat i enlighet med vad som antecknats i tingsrättens dom.

C.R:s berättelse framstår som både trovärdig och tillförlitlig. Den saknar dock stöd av andra omständigheter, och C.K:s version av händelseförloppet framstår inte som mindre sannolik än C.R:s. Det har av utredningen framkommit att C.K. vid polisförhör några timmar efter händelsen hänvisade till kameraövervakningen på Casinot som bevis om sin oskuld. Åklagaren har upplyst att Casino Cosmopols övervakningsfilmer raderas efter 1-2 veckor och att det därför inte varit möjligt att i efterhand komplettera förundersökningen. Inte heller synes ett i polisanmälan namngivet vittne ha hörts. Under nämnda förhållanden finner hovrätten det inte vara ställt utom rimligt tvivel att C.K. har gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna riktade mot C.R. Åtalet skall därför ogillas i dessa delar.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut i ansvarsdelen bl.a. på så sätt hovrätten ogillar åtalet för våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman

Hovrättens dom meddelad: den 12 februari 2008.

Mål nr: B 944-07.

Lagrum: 35 kap. 1 § rättegångsbalken; 17 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken.