Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2009:148

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2009:148
Målnummer
B2072-09
Avgörandedatum
2009-09-29
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov narkotikasmuggling

Påföljd: Fängelse 6 år

Utvisning: 15 år