Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2009:151

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2009:151
Målnummer
B1937-09
Avgörandedatum
2009-10-29
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov stöld

Påföljd: Villkorlig dom och 100 dagsböter

Utvisning: 5 år (på grund av återfallsrisk)