Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2010:191

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2010:191
Målnummer
B2553-10
Avgörandedatum
2010-11-11
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Alternativstraff: 3 månader