Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2013:58

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2013:58
Målnummer
B3334-12
Avdelning
2
Avgörandedatum
2013-03-26
Rubrik
En manlig arbetsgivare missbrukade en kvinnlig anställds beroendeställning och förmådde henne att företa och tåla sexuella handlingar. Eftersom missbruket inte ansetts vara allvarligt, har han inte kunnat dömas för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. I stället har gärningen rubricerats som sexuellt ofredande. Sistnämnda brott har inte ansetts vara av sådan art att annan påföljd än fängelse är utesluten. - Omrubriceringen av brottet har inte påverkat storleken av målsägandens rätt till ersättning för kränkning.
Lagrum
6 kap. 3 § första stycket och 10 § andra stycket brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 27 december 2012 i mål B 2015-12, publicerad i Norstedts Juridik, Juridik Idag

Helsingborgs tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot J.H. för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning med följande gärningsbeskrivning.

J.H. har mellan den 3 och 11 augusti 2011 på U-gatan, Helsingborg, vid olika tillfällen tvingat S.I. att tåla och företa olika sexuella handlingar. Bland de sexuella handlingarna kan särskilt nämnas följande: att smeka S.I.s ben, rygg och rumpa, smeka hennes könsorgan och föra in fingrarna i hennes slida samt att förmå S.I. att smeka J.H:s könsorgan. J.H:s beteende har varit ägnat att kränka S.I:s sexuella integritet. S.I. har stått i en beroendeställning till J.H. då hon efter ett misslyckat aupairjobb utomlands erbjudits en provanställning som förmedlare på J.H:s företag SAC med villkoret att hon skall bo hos honom. En beroendeställning som J.H. allvarligt missbrukat.

Åklagaren åtalade även J.H. för sexuellt ofredande av en annan anställd kvinna, I.S.

S.I. yrkade skadestånd med 65 000 kr, varav 50 000 kr avsåg kränkning och 15 000 kr sveda och värk.

Tingsrätten (lagmannen Ylva Norling Jönsson samt nämndemännen Ann-Christin Pettersson, Lars Carlsson och Lennart Uddling) avgjorde målet genom dom den 1 november 2012. Tingsrätten anförde följande.

DOMSKÄL

S.I. var under år 2011 aupair först i Turkiet och sedan i Belgien. Hon var då 18 år gammal. Anställningarna förmedlades av SAC. Båda anställningarna avbröts i förtid och S.I. återvände till Sverige. Hon tog kontakt med J.H. som hon uppfattade som företrädare för SAC. Han erbjöd henne en anställning på företagets kontor som ligger i J.H:s och hans sambos bostad. Det bestämdes att S.I. också skulle bo hos J.H. och hans sambo. Efter att anställningen upphört polisanmälde S.I. J.H. den 30 augusti 2011 för sexuellt utnyttjande. Från förhören med S.I. och J.H. antecknas följande.

S.I. Hon talade med J.H. i telefon när hon var i Turkiet och Belgien. Han sa att hon kunde få arbeta i företaget men då var hon tvungen att bo hos honom och hans sambo eftersom hon var tvungen att ta telefonsamtal på kvällstid. Hon skulle få 3 000 – 4 000 kr i lön samt provision på de uppdrag hon förmedlade. Hon tror att hon kom hem från Belgien den 1 augusti 2011. Hon var hemma någon dag och skulle sedan börja arbeta på SAC. J.H. hämtade henne på Knutpunkten och körde henne till företaget. Hon hade aldrig träffat honom tidigare. Han visade runt och sedan satte de sig på uteplatsen. J.H. rökte hasch och bjöd henne. Han berättade om sitt liv och hon lyssnade. Sedan la han sin hand på hennes ben och smekte benen. Hon flyttade undan handen och försökte flytta sin stol för att “komma undan”. J.H. sa att han brukade “ha lite roligt” när hans sambo var borta. Samma dag åkte de och hämtade hennes saker. Han höll henne i handen i bilen. Hon hade en konstig känsla i kroppen men var angelägen att få jobbet eftersom hon hoppat av gymnasiet. Dagen efter visade J.H. henne vad hon skulle göra i datorn. Hon satt på en stol i dörröppningen till altanen och rökte. Han tog hennes hand och la den på sitt könsorgan. Han vred handen i en konstig vinkel och förde den över sitt könsorgan. Hon sa att det gjorde ont och att hon inte ville och drog bort sin hand flera gånger men han sa “kom igen, snälla” och fortsatte tills han stönade och kröp ihop, sedan tog han bort hennes hand. Hon kände sig ställd och rädd. Tredje eller fjärde dagen satt de i soffan och tittade på TV. Han bjöd henne på en drink på hallonvodka och cola som var starkare än hon trodde. Han la upp hennes ben över sina och började smeka hennes ben. Hon försökte dra bort sina ben men han insisterade. Hon knep ihop benen men han försökte sära på dem. Till slut gav hon upp. Han tog handen innanför hennes mjukisbyxor och trosor och förde in två fingrar i hennes slida. Han höll fast henne på låren och förde fingrarna fram och tillbaka. Han smekte henne på klitoris och inne i slidan. Hon sa “nej, nej” men han fortsatte i alla fall. När han slutade gick hon in i sitt rum. Han knackade på dörren flera gånger på natten. På morgonen kom han in i hennes rum och smekte henne över ryggen och rumpan utanpå täcket. Hon låg kvar i sängen och låtsades sova. Någon dag senare stod hon i sitt rum. Han tvingade henne att ta på hans könsorgan. Han försökte kyssa henne men hon vred undan huvudet. Han förde hennes hand mot sitt könsorgan tills han flåsade och hon uppfattade att han fick utlösning. Sedan sa han “tack” och gick därifrån. De rökte hasch tillsammans vid ett annat tillfälle och då smekte han henne på låren. Varje gång de åkte bil tillsammans tvingade han henne att hålla honom i handen. En gång frågade han om de kunde ha sex. Hon sa nej. Då blev han jättearg och kallade henne torrboll, fitta etc. Hon arbetade i företaget mellan ca kl. 9 och kl. 16. Efter några dagar flyttade hon därifrån eftersom hon tyckte att det gått för långt och att det var obehagligt att hon var tvungen att röra honom. J.H. blev jättearg och sa att hon var tvungen att bo hos honom annars skulle hon få sparken. Hon åkte ändå dit och arbetade några veckor till. Då hade J.H:s sambo kommit tillbaks efter en resa. När anställningen upphörde fick hon inte sin lön. Hon pratade med sin pappa och gjorde en polisanmälan för att andra flickor inte ska råka illa ut. – Hon fick uppfattningen att SCA var J.H:s företag. Han sa att han ledde företaget men att hans sambo var skriven på det eftersom han själv hade skulder. J.H. sa också till alla kunder att det var hans företag. – Hon mådde dåligt redan innan hon träffade J.H. men hade ändå kontroll. Efter de nu aktuella händelserna mådde hon jättedåligt. Hon ville så gärna ha arbetet och tyckte att det var hennes drömjobb. Hon kände sig grundlurad och ville bara gråta. Det var äckligt och hemskt. Efteråt har hon missbrukat alkohol och även varit inlagd på psykiatrisk klinik. Det fanns flera anledningar till detta men de nu aktuella händelserna var en bidragande orsak. Hon har tappat förtroendet för män men känner sig starkare i dag. – Hon känner inte I.S.

J.H. Han har inte varit sexuellt aktiv på 6 år på grund av sjukdom. Han tyckte synd om S.I. och frågade om hon ville komma till honom. Det ville hon men hon stannade bara en natt. Hon kom en fredag när J.H:s sambo var bortrest och åkte därifrån dagen efter. Sambon kom tillbaks på lördagen eller söndagen. S.I. arbetade i företaget två eller tre veckor. De hade bestämt att hon skulle få 3 500 kr kost och logi vilket är detsamma som för aupair. Hon fick den avtalade lönen men slutade eftersom hennes pappa la sig i och krävde mer. – Han och S.I. rökte tillsammans på altanen. S.I. berättade att hon haft problem i skolan och att hon provat all slags narkotika. Innan han fick KOL rökte han hasch ibland. Han hade en liten bit kvar och den rökte S.I. På kvällen satt de i soffan. Han sa att han kunde göra en god drink till henne. Han sa att hon kunde lägga sig ner och hon la benen över hans ben men han tafsade inte på henne. Han har inte varit inne i hennes rum. En annan dag rökte de tillsammans på altanen igen. Hon berättade att hon skulle åka hem för att hennes pappa fyllde år. Sedan sa hon att hon skulle bo i Malmö för att passa sin farmors lägenhet. – Allt S.I. berättar är fantasier. S.I. arbetade i företaget två eller tre veckor.

I.I., som är pappa till S.I., hördes som vittne.

Under rubriken Tingsrättens bedömning anförde tingsrätten följande.

S.I. har lämnat en berättelse som ger fullt stöd för åklagarens gärningspåstående medan J.H. bestämt förnekat att han sexuellt utnyttjat S.I. Ord står således mot ord. S.I. har lämnat sin berättelse på ett sätt som framstår som trovärdigt. Hon har inte gett intryck av att vilja överdriva eller lämna felaktiga uppgifter. Det har inte framkommit någon sannolik förklaring till varför hon skulle vilja beskylla J.H. för brott som han inte begått. Hennes berättelse vinner också visst stöd av vittnesförhöret med hennes pappa. Vidare stöds hennes uppgifter av dagboksanteckningar daterade 4, 5 och 8 augusti 2011 i vilka hon angett att hon än en gång blivit utnyttjad samt att hon skurit sig och att det var skönt efter det hennes chef gjort mot henne. Att det av en dagboksanteckning från den 2 augusti 2011 framgår att hon redan den dagen mådde dåligt minskar inte tillförlitligheten i hennes uppgifter. Det måste också tillmätas betydelse att två unga kvinnor oberoende av varandra inom kort tid anmält J.H. för sexuella handlingar. J.H. har påstått att I.S. och S.I. känner varandra men det har förnekats av dem båda och det har inte framkommit någonting som tyder på motsatsen. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten ställt utom rimligt tvivel att J.H. agerat på det sätt åklagaren påstår. S.I. har befunnit sig i beroendeställning i förhållande till J.H. och detta har J.H. allvarligt missbrukat. Han ska därför dömas i enlighet med åtalet för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Tingsrätten fann även åtalet för sexuellt ofredande av I.S. styrkt.

I påföljdsdelen anförde tingsrätten följande.

J.H. förekommer under 16 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 14 november 2006 för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till fängelse två månader. Den 21 november 2007 dömdes han för bestickning varvid beslutades att det tidigare utdömda fängelsestraffet skulle avse även den nya brottsligheten. Övriga anteckningar i belastningsregistret är inte sådana att de kan påverka påföljdsvalet.

Av J.H:s egna uppgifter och yttrande från frivården framgår att han är ålderspensionär och lever under ordnade sociala förhållanden. Han har uppgett att han lider av KOL och att han haft tre hjärtinfarkter. På grund av sin fysiska hälsa har han inte bedömts lämplig för samhällstjänst. Han har uppgett att han inte har några sexuella problem. Frivården anser inte att det föreligger skäl för skyddstillsyn.

Sexuellt utnyttjande av person i beroende ställning är ett brott av sådan art att påföljden ska bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl talar för annan påföljd. Några sådana skäl har inte framkommit. Vid straffmätningen tar tingsrätten viss hänsyn till J.H:s ålder och dåliga hälsa. Påföljden kan därför stanna vid fyra månaders fängelse.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde J.H. för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning (S.I.) och sexuellt ofredande (I.S.) till fängelse i fyra månader. Tingsrätten förpliktade även J.H. att betala skadestånd till S.I. med 50 000 kr (40 000 kr för kränkning och 10 000 kr för sveda och värk).

Hovrätten över Skåne och Blekinge

J.H. och S.I. överklagade tingsrättens dom. J.H. yrkade att hovrätten skulle ogilla mot honom förd talan. S.I. yrkade fullt bifall till sin vid tingsrätten förda skadeståndstalan. Envar av parterna motsatte sig sin motparts ändringsyrkanden.

Åklagaren justerade åtalet för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning på så sätt att hon bytte ut “tvingat” mot “förmått” i första meningen i gärningsbeskrivningen. Hon förklarade att hon inte gjorde gällande att J.H. gjort sig skyldig till sexuellt tvång.

Hovrätten (f.d. hovrättslagmannen Per Eriksson, referent, hovrättsrådet Björn R. le Grand och tf. hovrättsassessorn Sandra Moradi samt nämndemännen Sven Sonesson och Charlotte Stark) avgjorde målet genom dom den 26 mars 2013. Hovrätten anförde följande.

DOMSKÄL

Liksom tingsrätten finner hovrätten utrett att J.H. agerat på det sätt som åklagaren har påstått.

S.I. har som anställd befunnit sig i en beroendeställning till J.H. Utan detta beroendeförhållande skulle J.H. inte haft möjlighet att utsätta S.I. för ifrågavarande sexuella handlingar. Hans närmanden har uppenbarligen skett mot hennes vilja. Detta måste J.H. ha förstått.

På grund av det anförda får J.H. anses ha utnyttjat att S.I. befunnit sig i en beroendeställning till honom och därigenom ha förmått henne att företa och tåla de sexuella handlingar som hon har berättat om.

För straffansvar krävs emellertid att gärningsmannen allvarligt missbrukat beroendeställningen. Detta innebär att den utsatta ska ha stått under ett tryck, som var av allvarlig betydelse för henne. Utanför det straffbara området anses falla exempelvis att gärningsmannen utfärdat löfte om ekonomisk hjälp, även om löftet lämnats i en för mottagaren kritisk situation. Ett exempel på allvarligt missbruk anses däremot vara att en arbetsgivare hotar med avsked (se Nils-Olof Berggren m.fl., Brottsbalken En kommentar, den 1 juli 2012, Zeteo, kommentaren till 6 kap. 3 §).

I detta mål har det inte framkommit att J.H. skulle ha hotat S.I. med avsked eller utlovat henne t.ex. extra anställningsförmåner. Inte heller i övrigt har det förekommit något uttalande eller några handlingar från hans sida som skulle kunna uppfattas som att hennes anställning var i fara, om hon inte gick honom till viljes. Först när S.I. flyttade från J.H:s bostad hotade han med att hon skulle “få sparken”, och då har hotet inte knutits till hennes ovilja att gå honom till mötes sexuellt utan enbart till att hon inte ville bo kvar. Även därefter har hon fortsatt att arbeta hos honom under ytterligare några veckor och sedan själv brutit anställningen.

Vid sådana förhållanden kan J.H. inte anses ha allvarligt missbrukat S.I:s beroendeställning till honom. Han kan därför inte fällas till ansvar för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning (jfr denna hovrätts dom den 27 december 2012 i mål B 2015-12, publicerad i Norstedts Juridik, Juridik Idag). Åklagarens gärningspåstående kan inte heller läggas till grund för en dom på sexuellt tvång. Däremot har J.H., vilket täcks av gärningsbeskrivningen, gjort sig skyldig till sexuellt ofredande. För detta brott ska han dömas.

Hovrätten fann även åtalet för sexuellt ofredande mot I.S. styrkt.

I påföljdsfrågan anförde hovrätten följande.

J.H. döms nu för sexuellt ofredande mot två målsägande. Särskilt gärningarna mot S.I. framstår som allvarliga.

Det samlade straffvärdet svarar mot fängelse i två månader. Böter är därmed inte en tillräckligt ingripande påföljd. Varken brottslighetens art eller dess straffvärde utesluter dock annan påföljd än fängelse. Det saknas särskild anledning att befara att J.H. kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Han bör därför meddelas villkorlig dom. Denna ska förenas med ett kännbart bötesstraff.

Vidare anförde hovrätten i skadeståndsdelen följande.

J.H. har utsatt S.I. för en allvarlig kränkning. Att hovrätten rubricerar brotten som sexuellt ofredande i stället för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning påverkar inte detta förhållande. Inte heller har det kommit fram några andra omständigheter, som skulle motivera en sänkning av kränkningsersättningen. Å andra sidan finns det inte heller skäl att höja ersättningen (jfr Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012, nr 82 och 83, dnr 3922/10 respektive 6535/10).

I fråga om ersättning för sveda och värk gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten.

Liksom tingsrätten finner hovrätten alltså att skadestånd ska utgå med sammanlagt 50 000 kr jämte yrkad ränta.

DOMSLUT

Hovrätten ändrade tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten dels dömde J.H. för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken i stället för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, dels bestämde påföljden till villkorlig dom och dagsböter 130 å 50 kr. I övrigt skulle tingsrättens dom gälla.

Hovrättens dom meddelad: den 26 mars 2013.

Mål nr: B 3334-12.

Lagrum: 6 kap. 3 § första stycket och 10 § andra stycket brottsbalken.

Rättsfall: Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 27 december 2012 i mål B 2015-12, publicerad i Norstedts Juridik, Juridik Idag.

Litteratur: Nils-Olof Berggren m.fl., Brottsbalken En kommentar, den 1 juli 2012, Zeteo, kommentaren till 6 kap. 3 §.