Svea hovr�tt referat RH 2002:59

Stockholms tingsr�tt (2002-03-05, chefsr�dmannen Annika Marcus samt n�mndem�nnen Stefan Ahlquist, Ulla Carlsson-Nilsson och Inga-Lill Aarseth-Backe) d�mde M.S. f�r grovt bedr�geri m.m. till f�ngelse tio m�nader.

M.S. �verklagade domen och yrkade straffneds�ttning.

Svea hovr�tt (2002-11-26, hovr�ttsr�den Lars Hesser och Ragnar Lindgren, referent, adj. ledamoten advokaten Per Durling samt n�mndem�nnen Gunnar Nordin och Christina Grebesj�-Sutton) �ndrade tingsr�ttens dom och best�mde p�f�ljden till villkorlig dom med f�reskrift om samh�llstj�nst 220 timmar med ett alternativstraff om tio m�naders f�ngelse.

I fr�gan om samh�llstj�nstens omfattning anf�rde hovr�tten f�ljande. H�gsta domstolen har i n�gra r�ttsfall, med h�nsyn till att villkorlig dom �r en mindre ingripande p�f�ljd �n skyddstillsyn, best�mt tiden f�r samh�llstj�nst till ett h�gre antal timmar �n vid skyddstillsyn med motsvarande alternativstraff (t.ex. NJA 2000 s. 116, NJA 2000 s. 190 och NJA 2000 s. 256). N�r alternativstraffet �r s� l�ngt som i detta fall, tio m�naders f�ngelse, saknas anledning att g�ra ett s�dant p�slag. Tiden f�r samh�llstj�nst skall d�rf�r best�mmas till 220 timmar.

M�lnummer B 3995-02