Svea hovr�tt referat RH 2002:87

G�rningarna: Midsommaraftonen 2002 br�t sig E.T. och ytterligare tv� ynglingar in i en villa och stal tv� datorer, en MP-3 spelare, en symaskin, smycken m.m. Den 15 juli 2002 r�nade E.T. och en kamrat till honom en butik och kom �ver inemot 50 000 kr. De kom in i butiken maskerade och var utrustade med var sin pistol eller vapenattrapp. De hotade kassapersonalen och tog de pengar som fanns i kassal�dorna. Under r�net hotade de �ven tv� kunder med pistolerna/attrapperna.

Personliga f�rh�llanden: E.T. �r f�dd 1984 och f�rkom inte i belastningsregistret med undantag av en trafikf�rseelse �r 2000.

Tingsr�tten d�mde E.T. f�r r�n – inkluderande hotet mot kunderna – och grov st�ld till sluten ungdomsv�rd i sex m�nader. – I p�f�ljdsdelen anf�rde tingsr�tten bl.a. f�ljande. Eftersom E.T. har motsatt sig placering p� utredningshem har socialn�mnden inte f�reslagit �verl�mnande till v�rd. Det r�n som E.T. har gjort sig skyldig till har genomf�rts med pistolhot och varit v�lplanerat och f�rslaget. Vid best�mmande av tiden f�r den slutna ungdomsv�rden beaktade tingsr�tten bl.a. att straffv�rdet f�r brotten var f�ngelse i �tminstone tv� �r, E.T:s �lder samt att villkorlig frigivning inte kunde ske.

Hovr�tten �ndrade i ansvarsdelen tingsr�ttens dom endast p� s� s�tt att tiden f�r den slutna ungdomsv�rden f�rl�ngdes till tio m�nader.