Svea hovr�tt referat RH 2002:88

G�rningen: Medan E.T. var h�ktad, hotade han i ett telefonsamtal den 6 september 2002 att d�da �klagaren A.M. antingen f�r att h�mnas eller f�r att f�rm� �klagaren att h�va restriktionerna.

Personliga f�rh�llanden: Se n�rmast f�reg�ende referat.

Tingsr�tten d�mde E.T. till sluten ungdomsv�rd i en m�nad.

Hovr�tten fastst�llde tingsr�ttens dom.