Svea hovr�tt referat RH 2002:93

G�rningen: Vid en huvudf�rhandling i oktober 2001 i ett m�l g�llande sexuellt ofredande uppgav I.T. sanningsl�st att han inte hade sett sin kamrat sexuellt ber�ra m�ls�ganden.

Personliga f�rh�llanden: I.T. som �r f�dd �r 1985 f�rekom i belastningsregistret under tv� avsnitt. Senast d�mdes han f�r f�rs�k till tillgrepp av fortskaffningsmedel. I.T. var avst�ngd fr�n skolan men levde i �vrigt i en relativt ordnad tillvaro i hemmet och p� fritiden. Socialtj�nsten var inte beredd att vidta n�gra �tg�rder. I.T. uppgav att han arbetade p� en sl�ktings salladsbar.

Tingsr�tten d�mde I.T. f�r mened till sluten ungdomsv�rd i en m�nad. – Tingsr�tten ans�g med h�nsyn till brottets art att en ej frihetsber�vande p�f�ljd inte var tillr�cklig.

Hovr�tten fastst�llde tingsr�ttens dom. – Hovr�tten, som erinrade om r�ttsfallen NJA 1996 s. 757 och 1999 s. 561, ans�g att det inte framkommit n�gra sk�l att bortse fr�n brottets art. Inte heller talade personutredningen mot en frihetsber�vande p�f�ljd.