Svea hovrätt referat RH 1993:169

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:169
Målnummer
B88-93
Avgörandedatum
1993-02-05
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 4 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: T.S. dömdes den 27 maj 1992 till fängelse åtta månader samtidigt som villkorligt medgiven frihet från ett tidigare fängelsestraff förklarades helt förverkad. T.S. frigavs villkorligt den 22 september 1992 med en återstående strafftid om fem månader femton dagar.

Den nya domen: T.S. dömdes för

1. (stöld, försök till stöld och försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel) T.S. har natten till den 29 oktober 1992 medelst inbrott berett sig tillträde till tre garage i Norsborg i avsikt att stjäla. Gärningarna har avbrutits genom att polis kommit till platsen. I ett garage har T.S. försökt att olovligen taga och bruka en personbil. I ett garage har T.S. tillgripit en filt, en hammare, lednycklar, fem skärmmössor, en karamellburk, ett par solglasögon och en ritspik.

2. (stöld) T.S. har gemensamt och i samråd med annan den 13 november 1992 vid 02.30-tiden olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripit ca 5 liter bensin ur två parkerade personbilar.

3. (olovlig körning) T.S. har i Huddinge polisdistrikt fört personbil dels den 27 oktober 1992 dels den 7 november 1992 dels den 9 november 1992 och dels den 13 november 1992 utan att vara berättigad därtill genom innehav av körkort. T.S. har tidigare dömts för olovlig körning.

4. (olovligt brukande och olovlig körning, grovt brott) T.S. har under tiden den 24 november 1992 kl 20.00 – den 25 november 1992 kl 0.45 använt personbil trots att han insett att bilen varit stulen. Han har fört fordonet utan att vara berättigad därtill genom innehav av körkort. T.S. har tidigare dömts för olovlig körning.

Påföljd: fängelse sex månader. Den villkorligt medgivna friheten förklarades helt förverkad.