Svea hovrätt referat RH 1993:180

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:180
Målnummer
B539-93
Avgörandedatum
1993-03-22
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 15 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: S.B. dömdes den 14 maj 1992 för grov stöld m.m. till skyddstillsyn i förening med fängelse tre månader. Han dömdes senast den 1 september 1992 för grov stöld varvid den tidigare ådömda skyddstillsynen undanröjdes och påföljden bestämdes till fängelse sex månader för samtliga brott. Den 21 november 1992 blev han villkorligt frigiven med en återstående strafftid om tre månader.

Den nya domen: S.B. dömdes för

1. (grov stöld) S.B. har den 18 januari 1993 medelst inbrott olovligen berett sig tillträde till ett bostadshus i Södertälje och där stulit en mängd silverföremål och smycken till ett sammanlagt värde av omkring 50  000 kr.

2. (olovligt förfogande) S.B. som tillsammans med andra den 13 december i Östertälje upphittat fyra stycken kompletta bilhjul tillhopa värda 4 000 kr, har omedelbart efter upphittandet tillägnat sig hjulen och underlåtit att tillkännage fyndet för polisen. På grund härav har ägaren till hjulen frånhänts egendomen.

Påföljd: fängelse nio månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.