Svea hovrätt referat RH 1993:186

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:186
Målnummer
B656-93
Avgörandedatum
1993-04-15
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 21 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: S.T. dömdes i december 1991 för grov stöld till fängelse tio månader varvid tidigare villkorligt medgiven frihet på drygt åtta månader förklarades förverkad. I januari 1992 dömdes S.T. för grov stöld, narkotikabrott m.m., varvid förordnades att det tidigare ådömda fängelsestraffet skulle avse även den då aktuella brottsligheten. Av fängelsestraffet från december 1991 återstår en villkorligt medgiven frihet om nio månader åtta dagar.

Den nya domen: S.T. har dömts för

1. (medhjälp till rån) P.K. och K.G. har tillsammans och i samråd överenskommit att råna postkontoret i Barkarby inom Järfälla kommun. Den 6 november 1992 omkring kl 09.30 har sålunda P.K. och K.G. iförda s.k. rånarluvor på Barkarby postkontor hotat personal med ett avsågat hagelgevär genom att rikta detta mot en postkassörska och beordra henne att lägga sig ner samt med en kofot genom att slå den mot en postlucka och därigenom har de tillägnat sig 65 994 kr 80 öre. Hotet har för postpersonal och kunder inneburit eller framstått som trängande fara. Efter rånets förövande har P.K. begett sig till en lägenhet på Hjulsta backar i Stockholm. S.T. har tidigare, med insikt om att P.K. skulle begå ett rån, i syfte att ordna ett gömställe för P.K. skaffat tillgång till nämnda lägenhet.

2. (grovt rattfylleri och olovlig körning) S.T. har den 13 december 1992 i Järfälla fört personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till minst 1,07 milligram per liter och utan att ha körkort.

Påföljd: fängelse åtta månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.