Svea hovrätt referat RH 1993:188

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:188
Målnummer
B572-93
Avgörandedatum
1993-06-03
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 23 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: H.B. dömdes senast den 3 juli 1992 för försök till stöld, bedrägligt beteende, häleri, olovligt brukande, grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning och narkotikabrott till fängelse nio månader. Han blev villkorligt frigiven den 16 januari 1993 med en återstående strafftid om åtta månder tretton dagar.

Den nya domen: H.B. dömdes för

(olovligt brukande och olovlig körning, grovt brott) H.B. har någon gång under tiden 13 februari – natten till den 15 februari 1993 i Stockholm olovligen brukat en personbil Saab 900 TB, årsmodell 1986, vilket vållat ägaren skada och olägenhet. H.B. har fört fordonet utan att vara berättigad därtill genom innehav av körkort. Han har tidigare dömts för olovlig körning.

Påföljd: fängelse två månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad till en tid av fyra månader.