Svea hovrätt referat RH 1993:190

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:190
Målnummer
B2276-93
Avgörandedatum
1993-09-01
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 25 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: J.S. dömdes den 18 februari 1993 för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovligt brukande och olovlig körning till fängelse fyra mnånader varjämte villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad. Från verkställigheten frigavs han villkorligt den 6 juni 1993 med en återstående strafftid om fyra månader åtta dagar.

Den nya domen: J.S. dömdes för

1. (stöld och olovlig körning, grovt brott) J.S. har den 23 juni 1993 olovligen tagit och tillägnat sig en personbil, Volvo 245, som stod parkerad i Mariefred, Strängnäs kommun varefter han fört personbilen till en skogsväg utanför Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun där han gemensamt och i samråd med andra olovligen tagit och tillägnat sig bl.a. personbilens bilhjul, bilstereo, polisradio, kupévärmare samt bilbarnstol, allt gods värt 20 000 kr. – Vid tillfället har J.S. fört personbilen utan att vara berättigad till det. Han har tidigare dömts för olovlig körning.

2. (snatteri) J.S. har den 20 juni 1993 i en butik i Åkers Styckebruk, Strängnäs komun, olovligen tagit och tillägnat sig kött till ett värde av 57 kr.

Påföljd: fängelse fem månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.