Svea hovrätt referat RH 1993:192

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:192
Målnummer
B2294-93
Avgörandedatum
1993-09-22
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 27 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: H.S. dömdes den 3 juni 1992 för stöld, olovlig körning, narkotikabrott och olaga vapeninnehav till fängelse tio månader. Från straffet frigavs han villkorligt den 30 september 1992 med en återstående strafftid om sex månader åtta dagar.

Den nya domen: H.S. dömdes för

1. (stöld) H.S. har tillsammans och i samråd med annan den 5 juli 1993 i Solna olovligen med tillägnelseuppsåt tagit och brukat en B.L. tillhörig husvagn Cabby, 1991 års modell, genom att koppla den till H.S:s personbil, transportera den från platsen och avmaskera den.

2. (narkotikabrott, ringa) H.S. har den 6 juli 1993 i Täby olovligen innehaft 2,62 gram amfetamin, som är narkotika.

3. (narkotikabrott och olaga vapeninnehav, ringa brott) H.S. har den 16 maj 1993 i Hägerstensåsen i sin personbil olovligen i överlåtelsesyfte innehaft 9,23 gram amfetamin, som är narkotika. – Vid samma tillfälle har han uppsåtligen innehaft en spraybehållare med tårgas utan att vara berättigad till det.

4. (olovlig körning, grovt brott, och narkotikabrott, ringa brott) H.S. har den 19 maj 1993 omkring kl 16.00 fört en personbil i Stockholm utan att vara berättigad till det enär han saknar behörighet. Han har tidigare dömts för olovlig körning. H.S. har vid samma tillfälle olovligen innehaft 0,52 gram amfetamin, som är narkotika.

5. (brott mot knivlagen) H.S. har den 12 oktober 1992 i Stockholm innehaft en morakniv utan att detta varit befogat.

6. (olovlig körning, grovt brott) H.S., som tidigare dömts för olovlig körning, har den 8 januari, 13 februari, 17 februari och den 24 februari 1993 fört personbil i Stockholm utan att vara berättigad därtill genom innehav av körkort.

7. (olovlig körnig, grovt brott) H.S. som tidigare dömts för olovlig körning har den 1 janauri 1993 fört personbil utan att vara berättigad till det genom innehav av körkort.

Påföljd: fängelse fem månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid av tre månader förverkad.