Svea hovrätt referat RH 1993:193

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:193
Målnummer
B2402-93
Avgörandedatum
1993-10-11
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 28 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: T.J. dömdes den 20 mars 1992 för olovlig körning och narkotikabrott till fängelse ett år varvid även villkorligt medgiven frihet två månader förklarades förverkad. Från detta straff blev han villkorligt frigiven den 28 oktober 1992 med en återstående strafftid om sju månader.

Den nya domen: T.J. dömdes för

1. (misshandel) T.J. har den 12 augusti 1993 i P.S:s bostad i Stockholm misshandlat P.S. genom att tilldela henne ett flertal slag dels med handen dels med tillhygge som träffat huvud, hals och överkroppen samt tagit tag i hennes vänstra hand och brutit den bakåt. Av misshandeln har P.S. åsamkats blodutgjutningar, sår, smärta, rodnad på huvud och överkropp samt frakturer i handen. – T.J. har vid samma tillfälle misshandlat M.Å., född 1982, genom att tilldela henne ett slag med handen som träffat ansiktet. Härigenom har M.Å. åsamkats smärta, svullnad och blåmärke i ansiktet.

2. (skadegörelse) T.J. har någon gång under våren 1992 på en parkeringsplats i Örebro sparkat sönder främre sidorutan på en personbil tillhörig P.E. varvid skador för 600 kr uppkommit.

3. (olovlig körning, grovt brott) T.J. har fört personbil dels den 24 november 1992 i Örebro, dels den 27 februari 1993 i Örebro, dels den 10 mars 1993 på E 20 inom Eksilstuna kommun och dels den 15 och 17 mars 1993 i Örebro. T.J:s körkort har varit återkallat.

4. (olaga hot) T.J. har vid ett tillfälle någon gång under tiden den 13 december – den 14 januari 1993 vid telefonsamtal till L-L.E:s bostad i Örebro hotat henne genom att säga "jag  skall snart komma och ta dig, din skabbhora".

Påföljd: fängelse fyra månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.