Svea hovrätt referat RH 1993:197

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:197
Målnummer
B2035-93
Avgörandedatum
1993-11-03
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 32 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: J.M. dömdes den 10 april 1992 för bl.a. rån och misshandel till fängelse ett år. Han frigavs villkorligt från straffet den 15 juni 1992 med en återstående strafftid om sex månader. Prövotiden utgick den 15 juni 1993. Han dömdes vidare den 28 oktober 1992 för misshandel till sex månader. Av den tidigare villkorligt medgivna friheten förklarades en tid av tre månader förverkad. Han frigavs villkorligt från straffet den 9 februari 1993 med återstående strafftid om fyra månader femton dagar.

Den nya domen: J.M. dömdes för

(misshandel) J.M. har den 19 maj 1993 i Stockholm misshandlat F.H. genom att utdela en spark som träffat i huvudet med smärta och svullnad som följd.

Påföljd: fängelse en månad. Villkorligt medgiven frihet beträffande det fängelsestraff som han ådömts genom domen den 28 oktober 1992 förklarades förverkad till en tid av två månader.

Skäl: Det nya brottet, som utgör ett förhållandevis snabbt återfall, och brotten enligt de två tidigare domarna är delvis likartade. Vidare har brottsligheten i samtliga fall varit allvarlig. Hovrätten finner mot bakgrund härav, vid tillämpning av 34 kap. 4 § brottsbalken, att förverkande av den villkorligt medgivna friheten beträffande fängelsestraffet enligt domen den 28 oktober 1992 bör ske till en tid av två månader.