Svea hovrätt referat RH 2006:100

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:100
Målnummer
B7513-06
Avgörandedatum
2006-12-01
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: A, född 1987, I och G, har gemensamt och i samförstånd i juli 2006 i en lägenhet genom våld och hot om våld tvingat M till vaginala samlag och trängt in eller försökt tränga in sina penisar i M:s anus. G och A har även trängt in i sina penisar i M:s mun. Våldet har bestått i att de slagit M i ansiktet så att hennes glasögon gått sönder, rivit sönder hennes kläder, hållit i henne, tvingat isär hennes ben och med sina kroppar hindrat hennes kroppsrörelser.

Tingsrätten och hovrätten: Grov våldtäkt; Fängelse 5 år (I och G) och 3 år (A); Utvisning (I och G); Kränkningsersättning 200 000 kr.

Tingsrätten anförde om brottsrubriceringen bl.a.: Våldtäkten får anses ha haft förnedrande inslag och har pågått under förhållandevis lång tid. Den har innefattat flera övergrepp i ett sammanhang av olika personer var för sig och i en följd. Våldtäktsbrotten skall därför bedömas som grova brott. – Hovrätten gjorde samma bedömning.